Palvelut


Tarjoamme vankkaa osaamistamme kaikkiin kiinteistön ja sen käyttäjien tarpeisiin erilaisista selvityksistä ja kartoituksista aina korjaustöiden suunnitteluun ja urakan valmistelun ja valvonnan kautta kiinteistön ylläpidon palveluihin.

Kuntoarviot, asiantuntijatehtävät ja tekninen isännöinti

Tunnemme erilaiset kiinteistöt ja niiden elinkaareen liittyvät haasteet. Asiantuntijamme tekevät ammattitaidolla vaurioselvitykset ja kuntoarviot julkisivuihin, muihin rakennusvaipan osiin ja talotekniikkaan.

Sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat kokeneille asiantuntijoillemme myös tuttuja. Tarkemmat kuntotutkimukset ja analyysit suoritamme yhteistyössä tunnettujen testauslaitosten kanssa. Laadimme aina raportin asiantuntijatehtävistä, joka sisältää myös toimenpide-ehdotukset.

Olemme myös valmiita hoitamaan isännöitsijätoimistojen pienempiä teknisiä tehtäviä puitesopimuksiin perustuen. Tästä meillä on jo useiden isännöitsijätoimistojen kanssa erittäin onnistuneita kokemuksia.

Suunnittelu

 

Hallitsemme koko suunnitteluhankkeen hankesuunnittelusta toteutussuunnittelun kautta työnaikaiseen suunnitteluun.

Hallitsemme kaikki suunnittelualat:

arkkitehtisuunnittelu
rakennesuunnittelu
LVIA-suunnittelu
sähkösuunnittelu
mallintaminen ja visualisointi

Suunnittelemme kohteet monen vuoden kokemuksella käyttäen alan viimeisimpiä ohjelmistoja. Suunnitelmamme sisältävät aina myös alan vaatimusten mukaiset laskelmat ja mitoitukset. Suunnittelumme on asiakaslähtöistä, huomioimme aina asiakkaiden tarpeet. Kartoitamme tarvittavat lähtötiedot. Toimitamme suunnitelmat sisällöltään asiakkaiden tarpeiden mukaisina. Suunnittelu tehdään oikeaan tasoon, ei yli- eikä alisuunnitella.

Kysymme oikeat kysymykset ja kuuntelemme, saamme aikaiseksi laadukkaat suunnitelmat Henkilökuntamme pysyy alan uusimpien ratkaisujen mukana.

 

Projektinjohto

Projektinjohto-osaamisemme kattaa koko korjaushankkeen sisällön:

Tarveselvitys
Hankesuunnittelu
Toteutussuunnittelu
Urakan valmistelu
Urakkavaihe
Takuuaika
Kiinteistön ylläpito

Henkilöstömme tuntee alan vaatimukset perustuen usean kymmenen vuoden ja satojen kohteiden kokemukseen. Projekteissamme laatu on aina ensisijalla, muistaen, että oikean laadun määrittää tilaaja.

Urakan valvonta


Valvontamme perustana ovat raudanlujat asiantuntijamme, joiden mottona on: ”Jos työmaalla ei jotain työvaihetta osata, pitää valvojan voida näyttää, miten se tehdään.”

Kaikilla valvojillamme on pitkä kokemus toimimisesta työmaalla ja valtaosalla myös asennustöistä. Korjauspartnereiden valvojia ei urakoitsija pysty vedättämään. Asiantuntijamme tietävät työmaan ja rakennusvalvonnan kaikki käytännöt.

Meillä on omat erilliset valvojat kaikkiin eri työvaiheisiin: rakennustekninen valvonta,  LVI-töiden valvonta, sähkötöiden valvonta, julkisivutöiden valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

 

Kokonaispalvelut

Paras ja taloudellisin lopputulos hankkeelle saadaan, kun kokonaisuus pysyy ”yksissä käsissä”.

Kysy meiltä koko hankkeen kattavaa kokonaispalvelua, jolloin vältyt erillisiltä kilpailutuksilta ja ylimääräisten tahojen päällekkäisyyksiltä ja kustannuksilta.

Muista myös Kumppanuus- hankemallimme, jossa urakoitsija otetaan suunnitteluun mukaan hyvissä ajoin ennen korjaustyön alkua.